Najczęściej popełniane błędy przy malowaniu ścian

Planujesz malowanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy malowaniu ścian.

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy malowaniu?

  • Brak odpowiedniej oceny stanu ścian. Ściany w domach i mieszkaniach często są pokryte grubą warstwą kurzu i pyłów, znajdują się na nich tłuste plamy i osady, a nawet grzyby pleśniowe. Często ujawniają się też liczne pęknięcia i szereg innych uszkodzeń mechanicznych, które mogą znacznie utrudnić malowanie. Jeśli wcześniej nie zidentyfikujemy i nie usuniemy tych usterek, nigdy nie uzyskamy efektu gładkich, czystych ścian o jednolitej strukturze. Co więcej, możemy mieć problemy z prawidłowym schnięciem ściany, łuszczeniem farby, a nawet prześwitującymi plamami.
  • Ocena wilgotności ścian. Zanim przystąpimy do malowania, musimy sprawdzić, czy ściany są suche. Malowanie wilgotnych ścian może skutkować szybkim łuszczeniem i marszczeniem farby. Ważna jest też temperatura w malowanym pomieszczeniu. Zaleca się, aby temperatura podczas malowania wynosiła od +5 do +30°C.
  • Brak zabezpieczenia otoczenia. Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie zabezpieczyć przed farbą posadzki, sprzęty, okna, meble, drzwi itp. W innym przypadku możemy spowodować zabrudzenie, a nawet trwałe zniszczenie znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów.
  • Brak odpowiedniego podkładu. Przed malowaniem ścian należy dokładnie zagruntować powierzchnię. Jest to niezbędne dla wzmocnienia podłoża i poprawy przyczepności farby. Podkład zastosowany przed malowaniem pozwoli na uzyskanie jednolitego podłoża, co z kolei wpłynie pozytywnie na krycie i wydajność farby nawierzchniowej.
  • Niedostosowane tempo realizacji prac. Malowanie powinno przebiegać sprawnie. Podczas pokrywania ściany nie należy wykonywać przerw w pracy, ponieważ mogłyby powstawać wyraźne różnice na malowanej powierzchni. Z kolei druga warstwa farby powinna być nałożona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
  • Malowanie zbyt rzadką farbą. Niestety częstym błędem jest zbyt mocne rozcieńczanie farby, co przyczynia się do powstawania nieestetycznych zacieków. Błędem jest również nakładanie zbyt grubej warstwy farby.
  • Nieodpowiedni dobór farby. Wybór niskiej jakości farby może spowodować, że efekty malowania nie będą satysfakcjonujące. Niestety większość tanich produktów nie jest w stanie zapewnić nam dobrych rezultatów. Podczas doboru farby zawsze należy w pierwszej kolejności skupić się na jej jakości, a dopiero w drugiej na cenie.
  • Nieprawidłowa kolejność malowania. Prace malarskie zaczynamy od sufitu, malując go pasami prostopadłymi do ściany z oknem. Następnie malujemy narożniki i krawędzie, a dopiero później przechodzimy do ścian. Ostatnim etapem jest malowanie futryn okiennych i drzwiowych.
Najczęściej popełniane błędy przy malowaniu ścian
google logo