Montaż drzwi wewnętrznych krok po kroku

Prawidłowo zamontowane drzwi są gwarancją właściwego funkcjonowania. Przedłuża to również ich żywotność. Teoretycznie montaż drzwi polega na osadzeniu ich w zawiasach. Jednak, aby dobrze działały, należy w odpowiedni sposób wykonać wszystkie czynności związane z zamocowaniem ościeżnicy. Od czego zacząć? I jakie kroki wykonywać po kolei?

Jak wymierzyć drzwi wewnętrzne z ościeżnicą?

Podczas montażu drzwi wewnętrznych, warto skorzystać z porad fachowców, co znacznie ułatwi proces. Przed zakupem drzwi należy dokładnie zmierzyć wysokość i szerokość otworu drzwiowego. Ważne, by pamiętać, iż szerokość otworu drzwiowego nie jest równa szerokości drzwi. Potrzeba 10 centymetrów zapasu, aby zamontować ościeżnicę. Należy również zmierzyć grubość ścian i na tej podstawie dobrać odpowiednie ościeżnice. Można wybrać ościeżnicę z regulowaną szerokością, dzięki czemu łatwo ją dopasować do każdej grubości ściany. I jeszcze istotny drobiazg. Na rynku dostępne są drzwi prawe i lewe – przed zakupem należy mieć pewność, które będą odpowiednie. Drzwi lewe to te, które mają zawias po lewej stronie w momencie, gdy się przed nimi stoi. Drzwi prawe odwrotnie.

Przygotowanie ościeży

Ościeże to otwór w ścianie, który będzie zakryty drzwiami. Przygotowanie ościeży polega na wybiciu starej ościeżnicy i uzupełnieniu ubytków. Ubytki uzupełnia się zaprawą lub w przypadku niewielkich szczelin – pianką montażową. Po wyschnięciu zaprawy lub pianki, powierzchnię ościeżnicy należy dokładnie wyszlifować i oczyścić z pyłu. Nowe drzwi muszą być mniejsze od zewnętrznych wymiarów ościeży o 1-1,5 cm z każdej strony.

Montaż ościeżnicy i wykończenie

W oczyszczony otwór drzwiowy wstawia się nową ościeżnicę i blokuje we właściwym położeniu za pomocą drewnianych klinów. Unieruchomiona w ościeży za pomocą klinów ościeżnica powinna zostać prawidłowo wypoziomowana. Najważniejsze jest właściwe ustawienie poziomu belki górnej, a następnie pionów belek bocznych. W słupie zawiasowym ościeżnicy wierci się otwory montażowe, o grubości odpowiadającej zastosowanym kołkom. Po wbiciu korków dokręca się śruby, cały czas kontrolując pion na słupie ościeżnicy. Następnie zakłada się skrzydło i sprawdza poprawność zamykania drzwi i ustawienia ościeżnicy. Jeśli działają bez zarzutu, ściąga się skrzydło i po osłonięciu ościeżnicy taśmą malarską, można przystąpić do wypełniania pianką szczelin między ościeżnicą a ścianą. Rozprężająca się pianka może zdeformować ustawienie ościeżnicy, dlatego jej pozycję trzeba zablokować rozpórkami z drewna. Pianką montażową wypełnia się szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą, a jej nadmiar po zastygnięciu odcina się nożem. Następnie pianką wypełnia się puste miejsca po usuniętych klinach. Mocuje się listwy wykończeniowe, a po usunięciu zanieczyszczeń na zawiasy nakłada się skrzydło drzwi.

Przed podjęciem decyzji o samodzielnym zmontowaniu kupionych drzwi należy sprawdzić, czy nie spowoduje to utraty gwarancji na zakupiony produkt. Może się okazać, że gwarancja przysługuje tylko wówczas, gdy pracę wykona autoryzowana ekipa. Dlatego czasami warto po prostu zlecić usługę fachowcom.

Montaż drzwi wewnętrznych krok po kroku
google logo